Kategorie

Bon edukacyjny w polityce oświatowej


  • W magazynie: 8 szt.
  • Dostępność: Jest
  • Producent: Wydawnictwa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  • Cena: 35,00 zł
  • Poleć produkt

Robert Pawlak

Robert Pawlak – absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, od 2004
r. adiunkt w Zakładzie Socjologii Zmiany Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej. W latach 2000–2003 kierownik projektów badawczych i
konsultant w instytutach badawczych, a następnie (do 2006 r.) główny specjalista w MEN,
w Departamencie Strategii Edukacyjnej i Funduszy strukturalnych, gdzie odpowiadał za
współpracę z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w dziedzinie
edukacji. Jest autorem publikacji pt. Reforma oświaty po polsku, czyli o tym jak rząd
posyła sześciolatki do szkół (2011) oraz wielu artykułów naukowych zamieszczonych m.in.
w: „Kulturze i Edukacji”, „Kwartalniku Pedagogicznym”, „Polityce Społecznej”, „Studiach
Europejskich”.

„Praca Roberta Pawlaka omawia ważną w polityce edukacyjnej sprawę: przedstawia
koncepcję bonu edukacyjnego i rozmaite jej realizacje w różnych krajach. W gruncie rzeczy
jest ona dobrą ilustracją, dobrym studium przypadku tego, jak często staje się polityka
[…] Książka jest dobrze obmyślana i napisana. Przynosi wiele wiedzy i potrzebnego tła i
kontekstu, które należy znać, jeśli chce się rozumieć tworzenie i oddziaływanie polityki.
Zawiera dużo dobrze ułożonej wiedzy na temat bonu i wielu innych problemów polityki
oświatowej”.

Z recenzji dr hab. prof. UW Ireneusza Białeckiego

„Książka ma przemyślaną strukturę, składa się z dziewięciu rozdziałów i licznych
podrozdziałów, dzięki czemu Czytelnik ma od razu w spisie treści przejrzystą mapę
omawianej problematyki […] Jest ona osadzona w dobrze uzasadnionych ramach
teoretycznych. Część empiryczna zaś świadczy o dojrzałości badawczej autora i jego
rzetelności naukowej”.

Z recenzji dr hab. prof. APS Janusza Gęsickiego

Zeszyty naukowe Forum Młodych Pedagogów. Zeszyt 20. O poszukiwaniu, poznawaniu i tworzeniu samego siebie. Perspektywa teoretyczna i empiryczna
30,00 zł
ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE SZANSĄ NA SAMODZIELNOŚĆ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
30,00 zł
ZASOBY OSOBISTE A OCZEKIWANIA ZDROWOTNE POLSKICH SENIORÓW
35,00 zł
Zaburzenia behawioralne i emocjonalne oraz ich korelaty u osób dorosłych z lekką niepełnosprawnością intelektualną
42,00 zł
Wyzwania współczesnej edukacji przedszkolnej
29,00 zł
Wybrane problemy demokracji i podmiotowości.
28,00 zł