Kategorie

DSM-5 bez tajemnic Praktyczny przewodnik dla klinicystów


  • W magazynie: 1 szt.
  • Dostępność: Jest
  • Producent: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Cena: 99,99 zł
  • Poleć produkt
Autor: Morrison James
ISBN: 978-83-233-3962-5
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 720
Oprawa: Miękka
Dodatki:

Każdy, kto zajmuje się badaniem i leczeniem pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, powinien się zapoznać z najnowszym wydaniem podręcznika DSM-5® bez tajemnic, który stal się podstawową pozycją na świecie w zakresie stawiania diagnozy. James Morrison rzetelnie i przystępnie prezentuje cale spektrum kategorii diagnostycznych DSM-5. Jego książka charakteryzuje się głęboką mądrością i humorem, które sprawiają, że może być ona cennym źródłem dla tysięcy klinicystów.

W tym wyjątkowym opracowaniu autor prezentuje ponad 130 przykładów ilustrujących typowe obrazy kliniczne oraz proces badania diagnostycznego. Morrison rzeczowo omawia każdy przypadek, wyjaśniając, dlaczego dany pacjent pasuje do określonych kryteriów diagnostycznych i czemu inne rozpoznania są mało prawdopodobne.

Na szczególną uwagę zasługują:
  • Krótkie przewodniki po kategoriach diagnostycznych omawianych w danym rozdziale.
  • Opisy zasadniczych cech, czyli prototypów, przedstawiające objawy i inne elementy diagnostyczne każdego zaburzenia.
  • Uwagi dotyczące kodowania, zawierające wskazówki na temat uszczegółowień, postaci i nasilenia zaburzeń.
  • Ramki uwypuklające główne pojęcia warte zapamiętania.
  • Tabele umożliwiające łatwy dostęp do ważnych informacji.

Objaśniając zawiłości kryteriów DSM-5, autor przedstawia zarówno kody ICD-10-CM, jak i ICD-9-CM w odniesieniu do każdego zaburzenia. Zamieszcza także Skalę Całościowej Oceny Funkcjonowania (GAF) wraz z jasnym uzasadnieniem jej stosowania.

Książka stanowi obowiązkową lekturę dla każdego klinicysty specjalizującego się w psychiatrii, psychologii klinicznej, klinicznej pracy socjalnej, pielęgniarstwie psychiatrycznym i poradnictwie psychologicznym.
Psychiatria psychodynamiczna w praktyce klinicznej Nowe wydanie zgodne z klasyfikacją DSM-5
99,00 zł
Kryteria diagnostyczne z DSM-5
89,00 zł