Kategorie

Dynamiczna ocena rozwoju poznawczego dzieci w wieku od 2 do 6 lat Kulesza Ewa


  • W magazynie: 1 szt.
  • Dostępność: Jest
  • Producent: Wydawnictwa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  • Cena: 35,00 zł
  • Poleć produkt

PKWiU: 58.11.17
Autor: Kulesza Ewa Maria
ISBN: 978-83-944990-0-6
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 172
Oprawa: miękka

 

Dynamiczna ocena rozwoju poznawczego dzieci w wieku od 2 do 6 lat

Ewa Maria Kulesza,
pedagog specjalny, terapeuta, doktor habilitowany, profesor w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół diagnozy pedagogicznej i wspomagania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku przedszkolnym.Wyniki badań własnych prowadzonych w Polsce, Rosji, Japonii, Tajwanie przedstawiła w ponad 70 publikacjach polskich i zagranicznych zamieszczonych w pracach zbiorowych, czasopismach oraz książkach: "Rozwój poznawczy dzieci z lekkim i umiarkowanym stopniem upośledzenia umysłowego - diagnoza i wspomaganie. Studia empiryczne" (2004), Rozwijanie przedmiotowo-zabawowej działalności dzieci niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekkim" (2005), "Rehabilitation and education of persons with intellectual disabilities at the turn of the 20th and 21st centuries" (2007), "Rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku przedszkolnym" (2011), "Ruch,wzrok,słuch-podstawa uczenia się" (2011), "Education of students with special needs. World experience. Individualized education and therapy programs (IETPs)" (2013).

W 2009 roku została redaktor naczelną czasopisma Szkoła Specjalna.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pedagogiki Specjalnej.

Prezentowane w książce narzędzie do oceny rozwoju poznawczego dzieci pozwala w obiektywny i usystematyzowany sposób określić możliwości badanych dzieci. Cenna jest możliwość wykorzystania tego narzędzia do diagnozy dzieci z niepełnosprawnością i opóźnieniami w rozwoju.Bardzo szczegółowy i jasny sposób opisu procedury badania dzieci w różnym wieku sprawia, że książka powinna być interesującą pozycją dla praktyków.
Z recenzji dr hab., prof. APS Jarosława Roli

Zeszyty naukowe Forum Młodych Pedagogów. Zeszyt 20. O poszukiwaniu, poznawaniu i tworzeniu samego siebie. Perspektywa teoretyczna i empiryczna
30,00 zł
ZATRUDNIANIE WSPOMAGANE SZANSĄ NA SAMODZIELNOŚĆ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
30,00 zł
ZASOBY OSOBISTE A OCZEKIWANIA ZDROWOTNE POLSKICH SENIORÓW
35,00 zł
Zaburzenia behawioralne i emocjonalne oraz ich korelaty u osób dorosłych z lekką niepełnosprawnością intelektualną
42,00 zł
Wyzwania współczesnej edukacji przedszkolnej
29,00 zł
Wybrane problemy demokracji i podmiotowości.
28,00 zł