Kategorie

EFEKTYWNOŚĆ RESOCJALIZACJI SKAZANYCH w opinii studentów pedagogiki w zależności od ich orientacji kryminologicznej


  • W magazynie: 1 szt.
  • Dostępność: Jest
  • Producent: Wydawnictwo Harmonia
  • Cena: 33,00 zł
  • Poleć produkt
W książce przedstawione są wyniki badań przeprowadzonych przez Romana Bielickiego w trzech polskich uczelniach: Akademii Bydgoskiej, Wyższej Szkole Pedagogicznej TMP w Warszawie oraz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. Celem Autora była analiza opinii studentów resocjalizacji o skuteczności oddziaływań korekcyjnych oraz wpływ na tę opinię postrzegania przez badanych czynników kryminogennych (np. kontroli społecznej, sytuacji anomii, poczucia nieegalitarności). Książka przeznaczona jest dla studentów pedagogiki, zwłaszcza resocjalizacyjnej, nauczycieli akademickich oraz osób zajmujących się resocjalizacją skazanych.

"Już sam tytuł książki sugeruje interdyscyplinarne podejście i zainteresowania naukowe Autora. Jego orientacja jest współcześnie preferowana, szczególnie przy rozwiązywaniu problemów o charakterze psychospołecznym. (...) Książka ma dużą wartość poznawczą i praktyczną. Wartość poznawcza wyraża się w założonym przez Autora celu eksplanacyjnym, opisie tego celu świadczącym o wysokim poziomie erudycyjnym. Autor nie ogranicza się tylko do cytowania cudzych myśli, krytycznie poddaje je własnej refleksji naukowej".
Prof. zw. dr hab. Ryszard Parzęcki


"Książka (...) jest pierwszą tego typu monografią w Polsce. Z jednej strony jest to obszerne i wieloaspektowe kompendium wiedzy o etiologicznych teoriach kryminologicznych i resocjalizacyjnych, zaś z drugiej jest prezentacją aktualnego stanu wiedzy w tych zakresach. (...) Jest to praca oparta na bogatym materiale przy zastosowaniu narzędzi mających wysoką wartość diagnostyczną warunkującą wiarygodność zebranych informacji empirycznych".
Prof. zw. dr hab. Henryk Machel