Kategorie

Indywidualne wsparcie edukacyjne


  • W magazynie: 1 szt.
  • Dostępność: Jest
  • Producent: Wydawnictwa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  • Cena: 35,00 zł
  • Poleć produkt
Autor: Hajnicz Wanda, Konieczna Agnieszka (red.)
ISBN: 978-83-64953-19-4
Liczba stron: 288
Rok wydania: 2016
Oprawa: miękka

Przeprowadzanie analiz i interpretacji sytuacji pedagogicznych jest trudną sztuką, której trzeba się nauczyć. Świetną pomocą okaże się tu z pewnością książka pod redakcją Wandy Hajnicz i Agnieszki Koniecznej. Znajdują się w niej znakomite rekonstrukcje przypadków działań terapeutów wspierających proces rozwoju uczniów. Czytelnik ma możliwość dowiedzieć się, na czym polega rozumiejące odczytywanie zachowań dziecka i nauczyciela w sytuacjach edukacyjnych.

Zaprezentowano tu przypadki wpierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: zarówno tych, którzy odnoszą sukcesy szkolne, jak i doznających niepowodzeń w realizacji zadań szkolnych. Prześledzić można proces wspomagania dziecka z trudnościami w opanowaniu techniki czytania i pisania, nieposiadającego dostatecznego poziomu gotowości szkolnej, z zespołem Aspergera czy dziecka cudzoziemskiego uczącego się w polskiej szkole. Prezentowane są sytuacje wchodzące w skład codziennych zajęć ucznia, jak odrabianie pracy domowej oraz specjalnie przygotowane dla niego sesje wsparcia. […] Czytelnik ma szansę odkryć, jak ważne procesy są uruchamiane w trakcie rutynowych działań, a także jak zróżnicowane i dalekie są ich konsekwencje. […] Liczne odwołania do literatury pomogą odbiorcy pogłębić zrozumienie istoty problemu dziecka i organizowanego wsparcia.

Książka jest adresowana do nauczycieli, terapeutów, studentów kierunków pedagogicznych. Dla wszystkich pedagogów zaangażowanych w proces edukacyjnego wsparcia stanowi ona skarbnicę cennych wskazówek, tropów do przemyśleń i oglądu działań pomocowych z nie tylko z perspektywy dorosłego, ale i z perspektywy dziecka. Lektura uwrażliwia na pochodzące od dziecka sygnały i wskazuje na zróżnicowany potencjał sytuacji wspólnego pokonywania trudności i ograniczeń.

Z recenzji wydawniczej

dr hab., prof. UWM Marzenny Nowickiej
Żywioły w literaturze dziecięcej Woda
44,90 zł
Zrozumieć dziecko z ADHD i pomóc mu
13,20 zł
15,00 zł
Zrozumieć ADHD
29,90 zł
ZMYSŁY W KOMUNIKACJI Mowa i jej uwarunkowania
28,00 zł
Zmierzch kształcenia? Wybrane implikacje pedagogiczne filozofii Leo Straussa i Erica Voegelina
33,00 zł