Kategorie

Krótkie wykłady z socjologii. Przegląd problemów i metod


  • W magazynie: 1 szt.
  • Dostępność: Jest
  • Producent: Wydawnictwa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  • Cena: 35,00 zł
  • Poleć produkt
Autor: Firkowska-Mankiewicz A., Kanash T., Tarkowska E. (red.)
ISBN: 978-83-62828-20-3
Liczba stron: 409
Rok wydania: 2012
Oprawa: miękka


Krótkie wykłady z socjologii to swoista wizytówka socjologii uprawianej w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Studia socjologiczne w tej uczelni liczą zaledwie czwarty rok, co jest niewiele wobec długiej historii tej uczelni. Liczba socjologów zatrudnionych w APS jest niewielka, zespół powoli rozrasta się, rozwija i krzepnie, tworzy się środowisko socjolo­giczne. Mimo tak krótkiej historii, można mówić o pewnej specyfice problemowej tego środowiska. Wiąże się ona z jednej strony ze specyficznym profilem i dorobkiem uczelni (kwestie niepełnosprawności w społeczeństwie, choroby, umierania i śmierci), z drugiej – z kwestiami czasu i pamięci, zwłaszcza w kontekście specyficznego dziedzictwa kulturo­wego naszego regionu, czyli Europy Środkowo-Wschodniej. Dzięki temu w podręczniku znalazły się zagadnienia nieobecne lub słabo prezentowane w już istniejących podręczni­kach. Do takich kwestii należy między innymi problemy ubóstwa i wykluczenia społecznego, starości, umierania i śmierci, czasu i pamięci, migracji i wielokulturowości, osoby niepełno­sprawnej w społeczeństwie, ciała, seksualności, gender.

Podręcznik będzie [...] stanowić istotną pomoc w przygotowaniu się studentów do ćwiczeń i egzaminów z socjologii, zawierając niejako zapis wybranych wykładów z przed­miotów nauczanych w ramach studiów socjologicznych w tej uczelni. Niektóre z tekstów odzwierciedlają też zainteresowania i doświadczenia badawcze autorów będąc znakomi­tym przykładem związku wykładanych treści z wynikami prowadzonych badań. Ukazują one szeroki wachlarz podejmowanych tematów przez autorów oraz ich związek z debata­mi naukowymi i badaniami obecnie prowadzonymi na świecie, co dobitnie ukazuje cytowana obfita literatura, do której odwołują się autorzy.

Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Renaty Siemieńskiej-Żochowskiej