Kategorie

Kryzys migracyjny Perspektywa pedagogiczno-psychologiczna T 2


  • W magazynie: 1 szt.
  • Dostępność: Jest
  • Producent: Wydawnictwa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  • Cena: 30,00 zł
  • Poleć produkt
Autor: Markowska-Manista Urszula, Pasamonik Barbara
ISBN: 978-83-64953-83-5
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 192
Dodatki: miękka

Opis:

Prezentowana publikacja stanowi II tom monografii poświęconej kryzysowi migracyjnemu. Tym razem koncentrujemy się na pedagogicznych i psychologicznych aspektach kryzysu uchodźczego. (...) W drugim tomie monografii proponujemy interdyscyplinarne spojrzenie na wyzwania, jakie niesie ze sobą współczesny kryzys uchodźczy ze szczególnym uwzględnieniem studiów teoretycznych, badań empirycznych, ekspertyz i rozwiązań metodycznych oraz praktyk mieszczących się w obszarze pedagogiki i psychologii. (...) Proponowane przez autorów oddziaływania pedagogiczne są adresowane do obydwu stron międzykulturowego spotkania, celem wsparcia procesu readaptacji uchodźców i integracji migrantów, którzy postanowili osiedlić się w Polsce. Projektowane oddziaływania uwzględniają także zróżnicowane charakterystyki uchodźców i migrantów (wiek, pochodzenie, wykształcenie), gdyż zaproszeni do współpracy przy publikacji pedagodzy specjalizują się w problemach edukacyjnych i wychowawczych dzieci cudzoziemskich i w pracy psychologicznej z osobami przynależącymi do różnych kultur z uwzględnieniem młodzieży i dorosłych cudzoziemców.

Ze Wstępu do II tomu


W ostatnim okresie problem migracji został rzeczywiście zdominowany i podporządkowany polityce bezpieczeństwa, głównie w kontekście narastającego terroryzmu. Obrona przed nim wyzwoliła i spowodowała, że zaczynamy funkcjonować w kulturze strachu przed innymi. Problemem jest niemoc w opanowaniu lęków, (...) wyzwalanie go i rozbudowywanie w kontekście niemożliwości opanowania napływu migrantów do Europu. (...) Uważam, że niniejsza publikacja bardzo dobrze wpisuje się w postulowane zapotrzebowanie społeczne i badawcze. (...) W wielu tekstach czytelnik znajdzie ciekawe poznawczo i metodycznie analizy i interpretacje, odwoływanie się do bogatej w tym zakresie literatury przedmiotu, porównania, prezentacje badań własnych, wskazania i wnioski.

Z recenzji prof. dr hab. Jerzego Nikitorowicza

Kryzys migracyjny Perspektywa społeczno-kulturowa T 1
30,00 zł