Kategorie

Kryzys migracyjny Perspektywa społeczno-kulturowa T 1


  • W magazynie: 1 szt.
  • Dostępność: Jest
  • Producent: Wydawnictwa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  • Cena: 30,00 zł
  • Poleć produkt
Autor: Pasamonik Barbara, Markowska-Manista Urszula
ISBN: 978-83-64953-82-8
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 204
Dodatki: miękka

Prezentowana publikacja stanowi I tom monografii poświęconej wyzwaniom, jakie niesie współczesny kryzys migracyjny. W tomie pierwszym koncentrujemy się na społecznych i kulturowych wyzwaniach kryzysu uchodźczego. (...) Nasza publikacja ma charakter interdyscyplinarny. Autorzy - reprezentanci różnych dyscyplin naukowych i różnych ośrodków akademickich - podjęli dyskusje na temat społeczno-kulturowych uwarunkowań i skutków kryzysu migracyjnego z perspektywy teoretycznej i praktycznej. Zebrane artykuły dotyczą postaw i zachowań dwóch stron spotkania - przybywających do Polski uchodźców i imigrantów spoza Europy oraz społeczeństwa polskiego podzielonego w kwestii przyjęcia/nieprzyjęcia uchodźców. Opisują polskie i europejskie doświadczenia w zakresie integracji imigrantów i pokoleń postimigracyjnych, prezentują międzynarodowe teorie i praktyki w obszarze pracy socjalnej z uchodźcami oraz proponują analizę przekazów zawartych w religijnych i prawniczych tekstach kulturowych, sugerujących określony sposób traktowania Innego.

Ze Wstępu do I tomu

W ostatnim okresie problem migracji został rzeczywiście zdominowany i podporządkowany polityce bezpieczeństwa, głównie w kontekście narastającego terroryzmu. Obrona przed nim wyzwoliła i spowodowała, że zaczynamy funkcjonować w kulturze strachu przed innymi. Problemem jest niemoc w opanowaniu lęków, (...) wyzwalanie go i rozbudowywanie w kontekście niemożliwości opanowania napływu migrantów do Europu. (...) Uważam, że niniejsza publikacja bardzo dobrze wpisuje się w postulowane zapotrzebowanie społeczne i badawcze. (...) W wielu tekstach czytelnik znajdzie ciekawe poznawczo i metodycznie analizy i interpretacje, odwoływanie się do bogatej w tym zakresie literatury przedmiotu, porównania, prezentacje badań własnych, wskazania i wnioski.

Z recenzji prof. dr hab. Jerzego Nikitorowicza
Kryzys migracyjny Perspektywa pedagogiczno-psychologiczna T 2
30,00 zł