Kategorie

Mała rzeka w dużym mieście Wybrane aspekty obiegu wody na obszarze zurbanizowanym na przykładzie łódzkiej Sokołówki


  • W magazynie: 1 szt.
  • Dostępność: Jest
  • Cena: 44,90 zł
  • Poleć produkt

Autor: Bartnik Adam
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-8088-640-7
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 352
Oprawa: miękka


Mała rzeka w dużym mieście
Wybrane aspekty obiegu wody na obszarze zurbanizowanym na przykładzie łódzkiej Sokołówki


Jest to książka z pogranicza geografii, hydrologii, hydrochemii i ochrony środowiska. Autor umiejętnie wykazał wpływ naturalnych i antropogenicznych uwarunkowań fizycznogeograficznych zlewni Sokołówki na przestrzenne i czasowe zróżnicowanie występujących tam współcześnie procesów hydrologicznych. Waga przedstawianych wyników badań jest tym większa, iż w zasadniczej części zostały one samodzielnie zebrane podczas wieloletnich, pracochłonnych i kosztochłonnych badań terenowych oraz laboratoryjnych. Jest to dojrzałe studium monograficzne, bardzo dobrze udokumentowane – zarówno od strony ilościowej, jak i jakościowej, wykorzystujące w pełni dostępne materiały archiwalne, zasoby kartograficzne i publikacje tekstowe. Należy do niewielu polskich monografii hydrologicznych ukazujących tak kompleksowo stan oraz zmiany ilościowo-jakościowe wód powierzchniowych na terenie zurbanizowanym.

Publikacja ta, oprócz wysokich walorów poznawczych, może mieć znaczenie praktyczne – szczególnie w zagadnieniach dotyczących oceny stanu i funkcjonowania środowiska wodnego w zlewni miejskiej Sokołówki.

Z recenzji prof. dr. hab. Tadeusza Ciupy

Zielona energia w Chinach Zrównoważony rozwój ochrona środowiska gospodarka niskoemisyjna
39,90 zł
Zagadki o przyrodzie
16,80 zł
Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników
34,00 zł
Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników
34,90 zł
Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska
87,00 zł
W rzeczy samej Osobliwe historie wspaniałych materiałów, które nadają kształt naszemu światu
44,00 zł