Kategorie

METODY WYCHOWAWCZE RODZICÓW A AGRESJA INTERPERSONALNA MŁODYCH DOROSŁYCH


  • W magazynie: 1 szt.
  • Dostępność: Jest
  • Producent: Wydawnictwa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  • Cena: 30,00 zł
  • Poleć produkt

Autor: Dominiak-Kochanek Monika
ISBN: 978-83-64953-51-4
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 226


METODY WYCHOWAWCZE RODZICÓW A AGRESJA INTERPERSONALNA MŁODYCH DOROSŁYCH

OPIS:
Monika Dominiak-Kochanek jest wykładowcą w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Pracuje w Katedrze UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka. W pracy naukowej zajmuje się problematyką socjalizacyjnych uwarunkowań agresji interpersonalnej. Uwzględniając różnice w zakresie doświadczanych w dzieciństwie metod wychowawczych i stylów wychowania, poszukuje prawidłowości wyjaśniających skłonności agresywne osób dorosłych i dorastających. Interesuje się również problematyką społecznych i osobistych zasobów uczniów z niepełnosprawnością fizyczną oraz dysleksją rozwojową, które mogą zoptymalizować ich funkcjonowanie w środowisku szkolnym.

Przedstawiona do recenzji monografia jest kompetentnym, rzetelnym, samodzielnym dziełem naukowym dotyczącym problemu ważnego teoretycznie i społecznie. Czytelnikami książki mogą być pracownicy naukowi, badacze, praktycy i studenci kierunków społecznych i pedagogicznych.

Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Adama Frączka

Oryginalność i nowatorstwo pracy, zasadność weryfikowanych hipotez, rzetelność w analizowaniu rezultatów badań, uwzględnienie bogatej i obcojęzycznej literatury dowodzą, że praca zasługuje na publikację i popularyzowanie w środowisku akademickim.

Z recenzji wydawniczej dr hab. prof UŁ Grażyny Poraj

Żywioły w literaturze dziecięcej Woda
44,90 zł
Zrozumieć dziecko z ADHD i pomóc mu
12,00 zł
15,00 zł
Zrozumieć ADHD
29,90 zł
ZMYSŁY W KOMUNIKACJI Mowa i jej uwarunkowania
28,00 zł