Kategorie

„Polska Pani z Lampą”. Janina Doroszewska. Człowiek i dzieło.


  • W magazynie: 17 szt.
  • Dostępność: Jest
  • Producent: Wydawnictwa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  • Cena: 9,90 zł
  • Poleć produkt

Książka ma za zadanie przybliżyć postać profesor Janiny Doroszewskiej, która zapisała się w historii PIPS-u wieloma zasługami organizacyjnymi i znacznym dorobkiem naukowym. Była twórczynią działu przewlekle chorych i kalekich w PIPS-ie, wicedyrektorką Instytutu w latach 1963–1970, najbliższą przyjaciółką i spadkobierczynią spuścizny po Marii Grzegorzewskiej. Autorka wykorzystała w pracy materiały archiwalne PAN, pamiątkową korespondencję Janiny Doroszewskiej z Różą Elżbietą Czacką, założycielką Lasek, świadectwa rodziny, uczniów, współpracowników i znajomych. Dokonała również merytorycznej charakterystyki najważniejszych dokonań naukowych Janiny Doroszewskiej i jej poglądów pedagogicznych oraz cech osobowościowych.

Znaczenie stylu terapeutycznego w leczeniu osób chorych na schizofrenię
32,00 zł
Zgłębianie kreatywności: Studia nad pomiarem poziomu i stylu twórczości.
38,00 zł
Zeszyty naukowe Forum Młodych Pedagogów. Zeszyt 20. O poszukiwaniu, poznawaniu i tworzeniu samego siebie. Perspektywa teoretyczna i empiryczna
30,00 zł
ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE SZANSĄ NA SAMODZIELNOŚĆ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
30,00 zł
ZASOBY OSOBISTE A OCZEKIWANIA ZDROWOTNE POLSKICH SENIORÓW
35,00 zł
Zaburzenia behawioralne i emocjonalne oraz ich korelaty u osób dorosłych z lekką niepełnosprawnością intelektualną
42,00 zł