Kategorie

Praca socjalna w poszukiwaniu tożsamości


  • W magazynie: 1 szt.
  • Dostępność: Jest
  • Producent: Wydawnictwa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  • Cena: 42,00 zł
  • Poleć produkt
Autor: Krzyszkowski Jerzy (red.)
ISBN: 978-83-64953-23-1
Liczba stron: 454
Rok wydania: 2015
Oprawa: miękka


Przekonanie o możliwościach pracy socjalnej wydaje się główną przyczyną wzrostu zainteresowania nią nie tylko wśród badaczy, teoretyków, lecz także praktyków pomagania, czego dowodem są coraz liczniejsze publikacje, a nawet całe serie wydawnicze mające w tytule pracę socjalną. Mimo coraz większej obecności pracy socjalnej w życiu publicznym, wiele zasadniczych pytań dotyczących jej stanu i perspektyw oraz procesu profesjonalizacji pracy socjalnej nie znajduje satysfakcjonujących odpowiedzi.

Głównym zagadnieniem poruszanym w publikacji jest tożsamość pracy socjalnej i samoświadomości pracowników socjalnych. Stan permanentnego zawieszenia między służbą społeczną a urzędem, specyfika pracy z trudnym klientem, niewystarczające wsparcie społeczne, syndrom wypalenia zawodowego, to tylko niektóre z problemów, przed jakimi staje współczesna praca socjalna.

Przedłożona do recenzji praca jest swoistym lustrem, w którym odbijają się współczesne wyzwania pracy socjalnej, widać również zmieniający się model pracy socjalnej rozwijanej i budowanej w różnych ośrodkach akademickich i wielorakich gremiach teoretyków i praktyków. Szczegółowo i dokładnie pokazują to autorzy prezentowanych artykułów. Obrazują one różne strony pracy socjalnej, a ich wspólnym mianownikiem jest zmieniająca się tożsamość akademicka i zawodowa pracy socjalnej w Polsce.

Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Barbary Smolińskiej-Theiss


…zestaw tekstów składający się na opracowanie zbiorowe dotyczące skomplikowanej tożsamości pracy socjalnej jest ciekawym przedsięwzięciem publikacyjnym, oddającym nie tylko klimat, ale ukazujący istotę uprawianej w Polsce pracy socjalnej, zarówno w perspektywie ogólnych problemów (wartości, funkcji, jakości, naukowości itp.0, jak i w perspektywie konkretnych działań/metod/narzędzi/ (superwizja) i problemów poszczególnych grup klientów (kobiet, osób starszych, osób niepełnosprawnych/chorych, „dzieci ulicy” itp.) i środowisk, w których ona występuje (szkoła itp.).

Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Krzysztofa Piątka
Zdrowie i choroba Funkcjonowanie psychospołeczne i zawodowe
36,00 zł
Zdrowa rozmowa Sztuka komunikacji z osobami u kresu życia i ich opiekunami
39,90 zł
ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE SZANSĄ NA SAMODZIELNOŚĆ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
30,00 zł
ZASOBY OSOBISTE A OCZEKIWANIA ZDROWOTNE POLSKICH SENIORÓW
35,00 zł
Zarządzanie innowacjami społecznymi Trendy, perspektywy, wyzwania
40,00 zł
Włączenie cyfrowe droga do reintegracji społecznej
37,00 zł