Kategorie

Problemy uczniów niedostosowanych społecznie Analiza historii życia pensjonariuszy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego


  • W magazynie: 1 szt.
  • Dostępność: Jest
  • Producent: Wydawnictwo DIFIN
  • Cena: 60,00 zł
  • Poleć produkt

Autor: Paszkiewicz Aneta
ISBN: 978-83-7641-732-5
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 314
Oprawa: miękka

Z recenzji ks. prof. dr. hab. Janusza Mastalskiego:
Jest to ciekawe kompendium wiedzy dotyczącej zjawiska niedostosowania społecznego uczniów. Książka wpisuje się w nurt dyskusji nad sposobami pomocy osobom nieprzystosowanym społecznie. Tekst ma przede wszystkim charakter diagnostyczny, dzięki czemu wzrasta jej znaczenie, bowiem może być przydatna dla wielu środowisk zajmujących się wychowaniem.
Zatem pojawia się na rynku wydawniczym pozycja książkowa, która systematyzując
wiadomości na temat zjawiska niedostosowania społecznego, jednocześnie otwiera nowe przestrzenie dla naukowej dyskusji. Trzeba przy tym zaznaczyć, iż Autorka poprzez wprawne pióro nie zniechęca, a raczej pobudza do dalszych poszukiwań. Niewątpliwie jest to też kopalnia wiedzy na temat źródeł niedostosowania społecznego.

Z recenzji prof. UW dr hab. Krystyny Ostrowskiej:
(...) pragnę z pełną odpowiedzialnością podkreślić, że recenzowana praca wnosi dodatkowe, pogłębione i usystematyzowane spojrzenie na dzieci niedostosowane
społecznie kierowane do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych
i może, a nawet powinna, być punktem wyjścia do dostosowania programów wychowawczych tych placówek do kondycji psychologiczno-pedagogicznej
kierowanych do niej wychowanków. Innymi słowy recenzowana praca w wydatnym stopniu może pomóc zbliżeniu praktyki pedagogicznej w placówkach wychowawczo-resocjalizujących do faktycznych potrzeb pensjonariuszy
i środowiska, z którego się wywodzą. Co z kolei, mam nadzieję, przyśpieszy powrót dzieci i młodzieży do ich otwartego, naturalnego środowiska,
a także pomoże rozwinąć bardziej efektywne programy profilaktyczne w szkole i środowisku lokalnym.