Kategorie

RODZINY BEZDOMNYCH MATEK. CHARAKTERYSTYKA I DZIAŁANIA POMOCOWE


  • W magazynie: 1 szt.
  • Dostępność: Jest
  • Producent: Wydawnictwa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  • Cena: 34,00 zł
  • Poleć produkt

Autor: Mikołajczyk Marta
ISBN: 978-83-66010-04-8
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 288


RODZINY BEZDOMNYCH MATEK. CHARAKTERYSTYKA I DZIAŁANIA POMOCOWE

OPIS:
Jestem przekonana, że niniejsza książka nie tylko ubogaci nadal skromną literaturę o bezdomności, lecz także - co istotne - posłuży zarówno teoretykom, jak i praktykom. Mam nadzieję, że stanie się podstawową lekturą dla wykładowców i studentów oraz że pomoże wszystkim praktykom zatroskanym poprawą losu ludzi bezdomnych, m.in.: pracownikom służb społecznych z ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie czy regionalnych ośrodków polityki społecznej. Zebrany materiał empiryczny może posłużyć do analizy i wsparcia działań pomocowych przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych, m.in.: psychologów, socjologów, oraz wielu zawodów, np. pracowników socjalnych, policjantów, mediatorów rodzinnych.

Z recenzji wydawniczej

dr hab. prof. UP Teresy Zbyrad

Marta Mikołajczyk - doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Adiunkt w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół bezdomności, uzależnień i rodziny. W latach 2009/2010 autorka i kierownik projektu badawczego "Losy bezdomnych matek" (dofinansowanie z KBN). W latach 2009/2011 członek Komitetu Sterującego i realizatorka polsko-norweskiego projektu "Wsparcie psychospołeczne wobec osób marginalizowanych żyjących w społeczności lokalnej". Na przełomie 2014/2015 roku kierownik projektu "Służby społeczne wobec problemu bezdomności: działania i rekomendacje". Autorka kilkunastu artykułów na temat bezdomności. Redaktor prac zbiorowych "Pomoc społeczna i praca socjalna. Różne oblicza i zadania" (2014) oraz "Ubóstwo, bezrobocie, bezdomność: działania profilaktyczne i pomocowe" (2015).

Zdrowie i choroba Funkcjonowanie psychospołeczne i zawodowe
36,00 zł
Zdrowa rozmowa Sztuka komunikacji z osobami u kresu życia i ich opiekunami
39,90 zł
ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE SZANSĄ NA SAMODZIELNOŚĆ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
30,00 zł
ZASOBY OSOBISTE A OCZEKIWANIA ZDROWOTNE POLSKICH SENIORÓW
35,00 zł
Zarządzanie innowacjami społecznymi Trendy, perspektywy, wyzwania
40,00 zł
Włączenie cyfrowe droga do reintegracji społecznej
37,00 zł