Kategorie

Sens i brzmienie


  • W magazynie: 1 szt.
  • Dostępność: Jest
  • Producent: Wydawnictwo UKSW
  • Cena: 30,00 zł
  • Poleć produkt
Autor:  Danielewiczowa Magdalena ,Bilińska Joanna,Doboszyńska-Markiewicz Katarzyna,Zaucha Joanna ,
ISBN: 978-83-8090-032-5
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 244
Oprawa:miękka

Zebrane w tomie referaty autorstwa specjalistów różnych dziedzin lingwistyki, a także inżynierów zajmujących się przetwarzaniem języka naturalnego łączy wspólny cel. Jest nim zwrócenie uwagi na niezbywalne zależności między formą brzmieniową wypowiedzi językowych (z takimi jej parametrami jak akcent wyrazowy i zdaniowy, pauzowanie, tempo, linia intonacyjna) a strukturą semantyczną i wartością pragmatyczną tychże wypowiedzi. Zależności te, spychane często na dalszy plan przez badaczy koncentrujących się na tekstach utrwalonych w piśmie, otwierają pole do wielu nowych, interesujących analiz języka mówionego. W publikacji omówione zostały kwestie m.in. roli rozmieszczenia pauz w rozumieniu komunikatu, znaczenia prozodii w terapii logopedycznej, funkcji akcentu wyrazowego we współczesnej polszczyźnie czy roli prozodii w wykładni prawa.