Kategorie

SKRZATOLAND - W Skrzatolandzie


  • W magazynie: 2 szt.
  • Dostępność: Jest
  • Producent: Wydawnictwo Harmonia
  • Cena: 13,65 zł
  • Poleć produkt

W Skrzatolandzie otwiera cykl Skrzatoland. Treści książeczki nawiązują do wiersza Skrzatoland, zamieszczonego na początku. Poszerzają one wiedzę dziecka o otaczającej go rzeczywistości, jednocześnie odwołują się do jego doświadczeń, skojarzeń i wyobraźni. Książka zawiera zadania i ćwiczenia zgodne z aktualną podstawą programową, które realizują różne obszary edukacji dziecka w wieku przedszkolnym ze szczególnym uwzględnieniem obszaru edukacji matematycznej. Jest to skuteczne narzędzie wspierające realizację treści programowych adresowanych do dziecka pięcioletniego. Książka zawiera wycinanki-niespodzianki, Dyplom Mistrza Skrzatolandu, obrazek do Galerii Skrzatolandu i zestaw ćwiczeń grafomotorycznych. Rodzice znajdą tu wskazówki, które pomogą im przygotować dziecko do roli przedszkolaka.

Prezentowane treści wraz z ilustracjami wprowadzają dziecko w krainę Skrzatów, przybliżają zwyczaje tam panujące, zasady postępowania, sposoby spędzania czasu wolnego. Przedszkolak poznaje głównych bohaterów: Tonię, Karola i ich rodziców.

Dziecko przyswaja i uczy się reguł życia w grupie i rodzinie poprzez okazywanie sobie wzajemnej życzliwości, serdeczności, opiekowanie się tymi, którzy potrzebują pomocy; wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole, podział ról i przydzielenie określonych czynności do wykonania.

Wycinanka-niespodzianka, ulubiona zabawka Toni, będzie dla dziecka miłą pamiątką z pobytu w Skrzatolandzie. Na pewno dużo radości sprawi mu Dyplom Mistrza Skrzatolandu i pierwszy obrazek do Galerii Skrzatolandu.

Treści zawarte w książce wraz z ilustracjami stymulują wyobraźnię dziecka, jego logiczne myślenie, poszerzają zakres słownictwa, pobudzają do dłuższych wypowiedzi, do podejmowania prób określania, nazywania emocji, które towarzyszą mu w przedszkolu. Ćwiczenia grafomotoryczne skutecznie przygotowują dziecko do nauki pisania.

W ramach realizacji obszaru edukacji matematycznej dziecko poprzez wykonane ćwiczenia i zadania: poprawnie wyodrębnia, przelicza elementy w zbiorze; tworzy zbiory równoliczne; posługuje się określeniami: tyle samo..., ile, ..., tyle..., ile jest, pojęciem pary; odwzorowuje zbiory za pomocą znaków graficznych; posługuje się pojęciami dotyczącymi wielkości: mały, duży; prawidłowo rozpoznaje, nazywa i utrwala kształt figur geometrycznych.