Kategorie

Statystyka dla menedżerów Teoria i praktyka


  • W magazynie: 1 szt.
  • Dostępność: Jest
  • Cena: 75,00 zł
  • Poleć produkt

Autor: Bielecka Anna
Wydawca: Gab
ISBN: 978-83-63391-38-6
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 506
Oprawa: miękka

Statystyka dla menedżerów
Teoria i praktyka

„Statystyka dla menedżerów” jest książką przeznaczoną dla studentów i praktyków zarządzania. Wychodząc od definicji statystyki jako nauki o metodach zbierania, analizy i interpretacji danych liczbowych oraz od przedstawienia podstawowych pojęć, autorka omawia najważniejsze zagadnienia związane z zastosowaniem metod statystycznych w biznesie i ekonomii:
– etapy badań statystycznych, formułowanie celu praktycznego i diagnostycznego, określanie podmiotu, przedmiotu, zakresu i czasu badania oraz możliwych do zastosowania metod badawczych,
– postępowanie ze zbiorem danych będących efektem przeprowadzonego badania,
– wybór właściwych narzędzi do porządkowania danych,
– miary statystyczne jako najważniejsze narzędzia analizy rozkładu cechy w populacji oraz ich zastosowanie do oceny przedsięwzięć inwestycyjnych,
– metody analizy współzależności zjawisk – pojęcia regresji i korelacji,
– narzędzia do analizy dynamiki zjawisk ekonomicznych.

Zaprezentowana tu teoretyczna wiedza uzupełniona jest praktycznymi przykładami wykorzystania omawianych narzędzi, a testy kontrolne i zadania wraz z rozwiązaniami dają możliwość sprawdzenia nabytych umiejętności.

Znaki czy nie znaki?
25,00 zł
Zasady Statystyki jedno- i dwuwymiarowej Metodyka, teoria i zastosowania Tom 2  Metody reprezentacyjne i statystyka matematyczna
46,00 zł
Zasady statystyki jedno i dwuwymiarowej Metodyka, teoria i zastosowania Tyom I  Statystyka Opisowa
34,60 zł
Z lotu ptaka Zdjęcia z balonu i latawca jako metoda dokumentacji archeologicznej
49,00 zł
Wyższe wykształcenie a rynek pracy Studium metodologiczno-empiryczne
49,90 zł
Współczesne polskie migracje strategie - skutki społeczne - reakcja państwa
35,00 zł