Kategorie

Trening twórczości z komputerem


  • W magazynie: 13 szt.
  • Dostępność: Jest
  • Producent: Wydawnictwa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  • Cena: 30,00 zł
  • Poleć produkt

Jan Łaszczyk, Małgorzata Jabłonowska, Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Anna Róża Makaruk, Maria Trzcińska-Król

Treningi twórczości pozwalają na rozwijanie ważnych i niezwykle pożądanych kompetencji.
Odwołują się do zabawy, wykorzystują różne środki i metody, bazują na interesujących treściach.
Dzięki temu, sprzyjając rozwojowi pewnych wybranych sprawności, pobudzają aktywność,
samoświadomość, skłaniają do pogłębiania refleksji nad własnym procesem tworzenia, zachęcają
do samorealizacji. Trening twórczości uwzględnia wiele aspektów koniecznych do kształtowania
postawy twórczej, takich jak: przełamywanie nawyków, dostrzeganie związków, uwarunkowań, funkcji
obiektów, zdarzeń, zjawisk i procesów, umiejętność nabierania dystansu do tego co oczywiste,
różne rodzaje myślenia, wyobraźnia, analogie, skojarzenia, metafory, intuicja, empatia, swoboda
w posługiwaniu się językiem, pokonywanie trudności i niedostatecznych środków, wyznaczanie i
osiąganie celów, dbałość o wartości i in.
Jednocześnie trening jako zbiór zadań jest ustrukturalizowany, logiczny i odwołujący się do
pracy w grupie. Te wszystkie czynniki sprzyjają wykorzystaniu treningu twórczości w pracy z dziećmi
i młodzieżą. Zastosowanie komputera jako narzędzia realizacyjnego podnosi jego atrakcyjność w
oczach osób młodych.
Publikacja Trening twórczości z komputerem wychodzi na przeciw potrzebom nauczycieli
uczniów klas 1–3, 4–6 szkoły podstawowej oraz gimnazjalistów, którzy chcą rozwijać potencjał
twórczy swoich podopiecznych oraz widzą potrzebę kształtowania u nich właściwych postaw wobec
komputera.

Problematyka książki jest ważna i nowa, a jej realizacja twórcza i udatna…

Praca zawiera szczegółowe scenariusze realizacyjne trzech treningów twórczości, uzupełnione
wartościowymi uwagami metodycznymi.

Ćwiczenia, stanowiące „kościec” propozycji, tworzą barwne, zróżnicowane
i – jak sądzę – efektywne całości, dobrze urzeczywistniające ideę celowo dobranych zestawów zadań.

Jestem przekonany, że książka – będąc częścią serii Laboratorium informatyczne pedagoga zdolności –
skutecznie wpisze się w praktykę budowanej w naszym środowisku pedagogiki twórczości.

Nie wątpię także w to, że odniesie sukces czytelniczy, z wdzięcznością przyjęta przez nauczycieli i
wychowawców.

prof. Andrzej Góralski (z recenzji wydawniczej)