Kategorie

Twoja matura Język rosyjski Repetytorium maturalne z przewodnikiem poziom podstawowy


  • W magazynie: 1 szt.
  • Dostępność: Jest
  • Cena: 59,90 zł
  • Poleć produkt

Wydawca: LektorKlett
ISBN: 978-83-8063-636-1
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 272
Oprawa: miękka

Twoja matura Język rosyjski Repetytorium maturalne z przewodnikiem
poziom podstawowy

Nowe wydanie Repetytorium maturalnego z przewodnikiem jest zbiorem ćwiczeń i zadań przygotowujących do pisemnego oraz ustnego egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym. Składa się ono z czternastu rozdziałów tematycznych, które obejmują główne treści wynikające z podstawy programowej.

Repetytorium rozwija wszystkie sprawności wymagane na maturze. Znajdują się w nim również trzy przykładowe arkusze maturalne, opracowane przez autorów współpracujących z Centralną Komisją Egzaminacyjną, a w poszczególnych rozdziałach – zadania w formacie maturalnym.

Pierwszy arkusz zawiera wskazówki dotyczące przebiegu egzaminu i sposobu rozwiązywania zadań maturalnych. Struktura rozdziałów odpowiada strukturze egzaminu maturalnego. Wprowadzenie stanowią strony z powtórką słownictwa w zakresie określonym przez podstawę programową oraz ćwiczeniami leksykalno-gramatycznymi, których celem jest powtórzenie treści wymaganych w podstawie programowej.

Kolejne strony rozdziałów odpowiadają schematowi arkusza maturalnego i ćwiczą umiejętność rozwiązywania różnych typów zadań pojawiających się na egzaminie maturalnym. Rozdział kończy test „Twój cel: matura”, który służy sprawdzeniu opanowania materiału z danego zakresu tematycznego. Jeżeli twój wynik testu wynosi mniej niż 70%, musisz ponownie powtórzyć materiał z rozdziału.

Po rozdziałach tematycznych znajdują się transkrypcja nagrań oraz klucz z rozwiązaniami zadań zawartych w repetytorium.

W repetytorium zamieszczono liczne ramki informacyjne, które tworzą przewodnik dla zdającego. Zawierają one wskazówki i dodatkowe informacje. Ramki pomogą zorientować się w kolejnych etapach egzaminu maturalnego i sprostać wymaganiom stawianym przez poszczególne typy zadań. Uzupełnieniu wiedzy krajoznawczej, zwłaszcza w przypadku różnic kulturowych, służą ramki, wybrane reguły gramatyczne znajdują się w ramkach. Odsyłacze dla tych, którzy potrzebują nie tylko powtórki, ale bardziej gruntownego przerobienia wybranych zagadnień z gramatyki, znajdują się w ramkach.

Zmagania z przekładem w przestrzeni rosyjskojęzycznej Teoria i praktyka w ewolucji
31,50 zł
Jak piszemy po rosyjsku ortografia, zasady, ćwiczenia, dyktanda
39,90 zł
Iz pierwych ust Język rosyjski - poziom średnio zaawansowany
39,90 zł
Anglojęzyczne zapożyczenia terminologiczne w rosyjskich czasopismach ekonomicznych przełomu XX i XXI
52,00 zł