Kategorie

Tyflopedagogika wobec współczesnej przestrzeni edukacyjno-rehabilitacyjnej


  • W magazynie: 1 szt.
  • Dostępność: Jest
  • Producent: Wydawnictwa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  • Cena: 35,00 zł
  • Poleć produkt
Autor: Czerwińska Kornelia, Paplińska Malgorzata, Walkiewicz-Krutak Malgorzata
ISBN:
Rok wydania: 2016
Liczba stron:
Oprawa:
Dodatki:

„Teksty zgromadzone w monografii prezentują zagadnienia, które wpisują się w bardziej ogólne obszary tematyczne niepełnosprawności wzrokowej i dotyczą rehabilitacji osobistej, społecznej i zawodowej.[…]

Adresatami tego opracowania z pewnością mogą być profesjonaliści zajmujący się rehabilitacją osób z niepełnosprawnością wzroku, a także instytucje rządowe i pozarządowe zainteresowane programowaniem i realizowaniem działań rehabilitacyjnych. Istotną rolę monografia ta może także pełnić w przygotowaniu przyszłych tyflopedagogów, a także pedagogów specjalnych zdobywających kompetencje do pracy w edukacji integracyjnej i włączającej. Gratuję Autorkom pomysłu monografii, która podejmuje znaczące współcześnie zagadnienia tyflopedagogiczne, rozważając je w kontekście przemian oświatowych, społeczno-ekonomicznych, kulturowych. […]

Książka podejmuje zagadnienia aktualne, w sposób oryginalny i na kanwie aktualnej, bogatej literatury przedmiotu, uwzględniając źródła krajowe i zagraniczne.”

Z recenzji wydawniczej
prof. dr hab. Joanny Głodkowskiej   

„Publikacja doskonale wpisuje się w nurt prac teoretycznych podejmujących problematykę aktualizacji kluczowych założeń koncepcyjnych i rozwiązań aplikacyjnych w obszarze tyflopedagogiki. Zasadniczym celem opracowania jest prezentacja miejsca i roli tyflopedagogiki we współczesnej przestrzeni edukacyjnej i rehabilitacyjnej. […]

Publikacja jest potrzebna i oczekiwana. Jest godna polecenia przede wszystkim studentom pedagogiki specjalnej, a zwłaszcza studentom tyflopedagogiki. Z pewnością zainteresują się nią uczeni zajmujący się tą dyscypliną ale również nauczyciele i wychowawcy osób z niepełnosprawnością wzroku. Będą ją również chętnie czytać rodzice, którzy na co dzień potrzebują intelektualnego wsparcia w wychowaniu i towarzyszącej aktywności edukacyjno-rehabilitacyjnej wobec swoich niepełnosprawnych dzieci.”

Z recenzji wydawniczej
dr hab., prof. UMCS Zofii Palak
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzroku w kręgu diagnozy i terapii
32,00 zł
Wybrane aspekty rozwoju małego dziecka z niepełnosprawnością wzroku
32,00 zł
Funkcjonowanie wzrokowe małych dzieci słabowidzących
35,00 zł