Kategorie

Uwarunkowania samorządowej polityki edukacyjnej w opinii lokalnych decydentów


  • W magazynie: 13 szt.
  • Dostępność: Jest
  • Producent: Wydawnictwa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  • Cena: 20,00 zł
  • Poleć produkt

Elżbieta Gozdowska

Celem książki jest opisanie wpływu różnego rodzaju uwarunkowań na politykę edukacyjną
samorządów terytorialnych w Polsce. Źródłem informacji na ten temat są opinie lokalnych
decydentów. Ponieważ obszar badawczy jest mało zdiagnozowany, od początku założono, że badania
mają w dużej mierze charakter rozpoznawczy. Z tego powodu ograniczono ich pole do niewielkiej
liczby jednostek samorządowych (cztery gminy i cztery powiaty) zlokalizowanych na obszarze
jednego województwa i skupiono się na wybranych czynnikach. Zastosowano też dobór celowy,
który zapewnił zróżnicowanie próby oraz umożliwił prześledzenie wpływu wyspecyfikowanych
uwarunkowań na politykę edukacyjną badanych samorządów.

Książka jest udaną próbą przedstawienia problemów, z jakimi borykają się samorządy terytorialne
w związku z prowadzeniem szkół. Publikację tę rekomenduję decydentom oświatowym i to nie
tylko ze szczebla lokalnego. Niestabilność prawa oświatowego jest bowiem „zasługą” decydentów
szczebla centralnego. Warto też, aby zapoznali się z nią studenci nie tylko pedagogiki, ale również
administracji i zarządzania.

Z recenzji dra hab., prof. APS Janusza Gęsickiego