Kategorie

Uwarunkowania szczęścia Socjologiczna analiza wyobrażeń młodzieży akademickiej o szczęściu i udanym życiu


  • W magazynie: 1 szt.
  • Dostępność: Jest
  • Producent: Wydawnictwa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  • Cena: 30,00 zł
  • Poleć produkt
Autor: Konasz Tatiana
ISBN:
Rok wydania:
Liczba stron:
Oprawa:
Dodatki:

Tematyka szczęścia przez lata była w polskiej i światowej socjologii tematem marginalnym i rozproszonym wśród różnych subdyscyplin, pozostająca w cieniu licznych problemów społecznych. Socjologowie zajmowali się i zajmują się warunkami ograniczającymi poczucie szczęścia jednostki. W podstawowym zestawie kategorii socjologicznych są takie pojęcia, jak anomia, konflikt ról, nierówności, dezintegracja. Dominują rozważania na temat stanów lękowych, depresyjnych, związanych ze stresem społecznym. Być może nastał czas, żeby zwrócić większą uwagę na zagadnienia szczęścia i dobrostanu, nadziei i optymizmu.

Celem tej książki było eksplorowanie tematyki szczęścia:
  • czym jest szczęście
  • jakie są jego uwarunkowania
  • szczęście innych a szczęście własne
  • jakie są idee szczęścia w kulturze polskiej
  • jak postrzega szczęście młodzież akademicka?

Badaczka podejmuje problem – na gruncie polskich nauk społecznych i humanistycznych –nowy i przez swoje nowatorstwo – niezwykle inspirujący. O  erudycji, odwadze myśli i przyjaznym dla czytelnika „języku” pisarstwa dr Kanasz przekona się każdy, kto sięgnie po tę książkę. Jasność i bezpretensjonalność wywodu z pewnością nie zawęzi grona odbiorców do grupy profesjonalistów.

Z recenzji wydawniczej dr hab. prof. IFiS PAN Hanny Palskiej
Zeszyty naukowe Forum Młodych Pedagogów. Zeszyt 20. O poszukiwaniu, poznawaniu i tworzeniu samego siebie. Perspektywa teoretyczna i empiryczna
30,00 zł
ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE SZANSĄ NA SAMODZIELNOŚĆ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
30,00 zł
ZASOBY OSOBISTE A OCZEKIWANIA ZDROWOTNE POLSKICH SENIORÓW
35,00 zł
Zaburzenia behawioralne i emocjonalne oraz ich korelaty u osób dorosłych z lekką niepełnosprawnością intelektualną
42,00 zł
Wyzwania współczesnej edukacji przedszkolnej
29,00 zł
Wybrane problemy demokracji i podmiotowości.
28,00 zł