Kategorie

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzroku w kręgu diagnozy i terapii


  • W magazynie: 1 szt.
  • Dostępność: Jest
  • Producent: Wydawnictwa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  • Cena: 32,00 zł
  • Poleć produkt
Autor: Czerwińska Kornelia
ISBN: 978-83-64953-32-3
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 213
Oprawa: Miękka
Dodatki:

Zamysł redakcyjny publikacji pozwolił na ukazanie kwestii diagnozy i terapii zaburzeń wzrokowych w sposób syntetyczny i ustrukturyzowany, co z pewnością ułatwi korzystanie z merytorycznych wskazówek oraz zaleceń w zakresie rozpoznawania problemów i planowania oddziaływań wspierających dziecko z niepełnosprawnością wzrokową i jego rodzinę. (…) Przedstawienie zagadnień diagnostyczno-terapeutycznych podejmowanych w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzrokową w formie naukowo-metodycznej odpowiada na zapotrzebowanie ze strony specjalistów -praktyków, studentów tyflopedagogiki i psychologii klinicznej oraz - w dużej mierze - rodziców, którzy wychowują dziecko dotknięte nieprawidłowościami w funkcjonowaniu percepcji wzrokowej.

                                      Z recenzji dr hab. Beaty Cytowskiej (Uniwersytet Wrocławski)

Monografia wpisuje się w obowiązujące podejście do tematu systemu opieki i terapii dzieci z dysfunkcjami we wczesnym etapie ich rozwoju. Monografia dotyczy małego dziecka z niepełnosprawnością wzroku. Książka wpisuje się w teoretyczny dyskurs nad możliwościami dziecka z niepełnosprawnością wzroku, a także podejmuje jakże ważny aspekt wczesnego wspomagania rozwoju tych dzieci. Stanowi tym samym ważne ogniwo poszerzania wiedzy na temat dysfunkcji wzroku. W moim przekonaniu jest to rzetelnie przygotowana pozycja przeglądowa, teoretyczna, ale oparta w przeważającej większości rozdziałów w niej zawartych, na nowych pozycjach literaturowych o zasięgu międzynarodowym. To ważne, gdyż monografia może być dobrym podręcznikiem dla studentów pedagogiki, ale także kierunków pokrewnych oraz dla rodziców, poszerzającym wiedzę na temat problemów deficytu wzroku.

              Z recenzji prof. dr hab. Małgorzaty Sekułowicz (Dolnośląska Szkoła Wyższa)
Wybrane aspekty rozwoju małego dziecka z niepełnosprawnością wzroku
32,00 zł