Kategorie

Regulamin


§ 1.
Postanowienia ogólne

1.

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w księgarni internetowej Akademicka.Com prowadzonej przez Księgarnia WszystkieKsiazki.pl spółka z o.o. s.k., zwanej dalej "księgarnią internetową".

2.

Księgarnia prowadzona jest przez firmę: Księgarnia WszystkieKsiazki.pl spółka z o.o. s.k. ul. Kaukaska 4/44, 02-760 Warszawa, NIP: 521-366-61-68

 

3.

Ceny podane na stronie księgarni internetowej Akademicka.Com obowiązują tylko w sprzedaży wysyłkowej.

 

4.

Złożenie przez Klienta zamówienia w księgarni internetowej jest akceptacją jej Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania wynikających z niego zasad sprzedaży.

5.

Księgarnia internetowa realizuje zamówienia z terenu całej Polski  i z zagranicy. Zamówienia zagraniczne realizowane są na zasadach podanych w § 4 pkt. 4.

6.

Księgarnia internetowa zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia. Powodem takiej decyzji może być brak dostępności towaru u wydawcy/producenta (wyczerpany nakład) lub nie zaakceptowana przez Klienta podwyżka ceny towaru – wynikającej z podwyższenia ceny przez wydawcę/producenta. Klient zostanie poinformowany o takim fakcie telefonicznie lub drogą elektroniczną. W przypadku dokonania przelewu bankowego - przedpłaty, pieniądze zostaną bezzwłocznie zwrócone na konto podane przez Klienta.W

7.

Wszystkie ceny w księgarni internetowej są podawane w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

8.

Każdy Klient dokonujący zamówienia wraz z towarem otrzyma fakturę, będącą dowodem zakupu i jednocześnie podstawą do ewentualnych roszczeń reklamacyjnych.

§2

Newsletter księgarni internetowej Akademicka.Com


1.

Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera księgarni internetowej

2.

Newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.

3.

Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera.

 

§ 3
Składanie i realizacja zamówień: postanowienia ogólne

1.

Klient ma możliwość złożenia zamówienia poprzez formularz księgarnię internetowa lub drogą elektroniczną (e-mail). Bez względu na sposób złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest podać: listę zamawianych produktów, dane do faktury, pełny adres dostarczenia przesyłki, telefon kontaktowy, e-mail, określić formę płatności oraz sposób dostawy.

2.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

 

3.

Klient zobowiązany jest do podania swoich danych, zgodnych ze stanem faktycznym. W trakcie składania zamówienia zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych księgarni internetowej. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania ich usunięcia. Dane konta Klienta można edytować po zalogowaniu do księgarni internetowej w boksie Moje konto, w zakładce Moje konto. Adres doręczenia przesyłki oraz dane do faktury VAT można edytować przy składaniu kolejnego zamówienia. Dane osobowe zawarte w zamówieniu nie są wykorzystywane do celów marketingowych w sklepie internetowym.
Do otrzymywania informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną z księgarni internetowej konieczna jest odrębna zgoda Klienta.

4.

Złożenie zamówienia w księgarni internetowej wymaga wyboru towaru, założenia konta, podania adresu dostawy i danych do faktury, wyboru formy przesyłki i sposobu zapłaty, przeczytania i zaakceptowania regulaminu oraz jego zatwierdzenia.   W ciągu 1 godziny Klient otrzyma drogą elektroniczną (e-mail) potwierdzenie złożenia zamówienia. Brak otrzymania potwierdzenia oznacza nieprawidłowe dokonanie zamówienia (np. nieprawidłowy adres e-mail). Należy również sprawdzić, czy po ponownym zalogowaniu się zamówienie widoczne jest w Historii Zamówień. Zamówione towary zostaną dostarczone zgodnie z danymi zawartymi w zamówieniu. W przypadku jakichkolwiek problemów, prosimy o kontakt z obsługą sklepu kontakt@wszystkieksiazki.pl. Księgarnia internetowa zastrzega sobie prawo do telefonicznego lub e-mailowego kontaktu przed realizacją zamówienia.

5.

Aby dowiedzieć się na jakim etapie realizacji jest złożone przez Klienta zamówienie, można należy zalogować się w księgarni internetowej i sprawdzić status zamówienia w Historii Zamówień.

~ zamówienia przyjęte: potwierdzenie złożenia zamówienia i przesłania go na serwer księgarni internetowej,

~ zamówienie w trakcie realizacji: potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez sprzedawcę, który kompletuje towar,

~ zapłacone - realizowane: potwierdzenie przyjęcia zapłaty - należność za zamówiony towar została uregulowana, a zamówienie przyjęte do realizacji,

~ wysłane: potwierdzenie wysłania towaru pod wskazany w zamówieniu adres,

~ brak towaru: potwierdzenie chwilowej niedostępności towaru zamówionego przez Klienta,

~ zwrot wpłaty: potwierdzenie zwrotu pieniędzy na konto Klienta,

Powody zwrotu wpłaty:

- brak towaru lub rezygnacja Klienta z zamówienia (przy płatności przelewem bankowym przedpłatą )

- zwrot towaru.

~ towary zwrócone: potwierdzenie zwrotu towaru przez Klienta,

~ towar nieodebrany: potwierdzenie nieodebrania towaru przez Klienta w ciągu 10 dni roboczych

~ usunięte przez sprzedawcę: potwierdzenie anulowania zamówienia przez sprzedawcę,

Powody usunięcia zamówienia:

- brak wpłaty należności za towar w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia

- brak danych adresowych i/lub kontaktowych w formularzu zamówienia

- brak towaru

- wyraźna prośba Klienta.

6.

Towar dostarczany jest pod adres dostawy wskazany w formularzu zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej. W razie zauważenia pomyłki w danych zawartych w złożonym zamówieniu należy bezzwłocznie powiadomić o aktualnych danych obsługę księgarni internetowej drogą elektroniczną kontakt@wszystkieksiazki.pl

7.

Jeżeli przesyłka wróci do nadawcy (księgarni internetowej) z powodu nieodebrania przez Klienta lub z powodu błędnie podanych przez Klienta danych adresowych w zamówieniu, istnieje możliwość jej ponownej wysyłki.

Będzie to możliwe wyłącznie po dokonaniu przelewu bankowego - przedpłaty na konto księgarni internetowej zawierającej wartość zamówienia wraz z kosztem paczki, koszt zwrotu oraz ponownej wysyłki.

Przesyłka nie zostanie wysłana ponownie przed otrzymaniem przez Księgarnia WszystkieKsiazki.pl spółka z o.o. s.k. wpłaty na konto.

Warunkiem realizacji kolejnego zamówienia jest rozliczenie się Klienta z wcześniejszego zamówienia w księgarni internetowej.

8.

Księgarnia internetowa zastrzega sobie możliwość zmiany cen towarów w przypadku podwyżki u wydawcy/producenta. Przed realizacją zamówienia z takim towarem Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub drogą elektroniczną o zaistniałej sytuacji. Zamówienie zostanie zrealizowane dopiero po zaakceptowaniu zmian przez Klienta.

9.

Informacje o etapie realizacji zamówienia Klient może odnaleźć w Historii Zamówienia po zalogowaniu się w księgarni internetowej.

§ 4
Składanie i realizacja zamówień: sposób i koszty dostawy

1.

Koszt wysyłki dla zamówień realizowanych na terytorium Polski wynosi:

Sposób dostawy

Forma płatności

Całkowity koszt dostawy

wartość zamówienia

koszt dostawy

Poczta Polska

Przedpłata
przelew

powyżej 249 zł


249 zł i mniej

0 zł


15 zł

Poczta Polska

Pobranie
płatność przy odbiorze

powyżej 399 zł


399 zł i mniej

0 zł


19 zł

Przesyłka kurierska
(DPD)

Przedpłata
przelew

powyżej 349 zł


349 zł i mniej

0 zł


17 zł

Przesyłka kurierska
(DPD)

Pobranie
płatność przy odbiorze

powyżej 399 zł


399 zł i mniej

0 zł


20 zł


 

Rodzaj przesyłki

Wartość zamówienia brutto – księgarnie (zakup hurtowy)

do 599,99 zł

od 600,00 zł

Poczta Polska przy płatności przelewem bankowym - przedpłata

Opłata uzależniona od wagi

0 zł

Poczta Polska przy płatności gotówką przy odbiorze - pobranie

Opłata uzależniona od wagi

0 zł

Kurier Kolporter przy płatności przelewem bankowym - przedpłata 

Opłata uzależniona od wagi

0 zł

Kurier Kolporter przy płatności gotówką przy odbiorze - pobranie

Opłata uzależniona od wagi

0 zł

2.

Zamówienia powyżej 1000 zł brutto nie będą realizowane przy wybraniu płatności gotówka przy odbiorze - Pobranie.

3.

Czas realizacji zamówienia towarów, sprowadzanych na specjalne zamówienia Klienta, liczony jest od momentu wpływu pieniędzy na konto księgarni internetowej.

4.

Istnieje możliwość wysyłki poza granice kraju za opłatą według aktualnego cennika Poczty Polskiej. Takie zamówienia realizujemy wyłącznie po dokonaniu płatności przelewu bankowego - przedpłaty na konto księgarni internetowej, uwzględniającego właściwy koszt transportu. Po złożeniu zamówienia prosimy poczekać z zapłatą do momentu otrzymania drogą elektroniczną informacji z księgarni internetowej o wysokości pełnej wartości zamówienia (wraz z transportem).

§ 5
Składanie i realizacja zamówień: formy płatności i sposób zapłaty

1.

Każda wpłata na konto księgarni internetowej powinna zawierać numer zamówienia internetowego w celu ułatwienia identyfikacji i usprawnienia obsługi.

2.

Istnieje możliwość zapłaty za zamówienia: Przyjęto następujące możliwości zapłaty: 

a) za pośrednictwem banku:

~ przelew bankowy - przedpłata na konto księgarni internetowej

b) za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera Kolporter

~ gotówka przy odbiorze - pobranie (maksymalnie do 1000 zł).

§ 6
Składanie i realizacja zamówień: termin realizacji i dostawy

1.

Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą przekazane do realizacji następnego dnia roboczego.

2.

Termin otrzymania przesyłki przez Klienta jest sumą czasu niezbędnego do przygotowania przesyłki przez obsługę księgarni internetowego oraz czasu dostawy (zależnego od spedytora). Standardowo zamówienie jest przygotowywane do wysyłki w możliwie najkrótszym terminie _ maksymalnie do 14 dni roboczych od daty jego złożenia). Wyjątek stanowią wybrane towary sprowadzane na zamówienie Klienta oraz publikacje obcojęzyczne. Szczegółowe informacje są zawarte w karcie określonych towarów.

3.

Czas przygotowania przesyłki dla zamówienia zapłaconego przelewem bankowym - przedpłatą na konto sklepu internetowego jest liczony od momentu wpływu pieniędzy na rachunek bankowy.

4.

Księgarnia internetowa w szczególnych przypadkach zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu przygotowania przesyłki. W przypadku wydłużonego terminu realizacji zamówienia, księgarnia internetowa poinformuje o tym Klienta telefonicznie lub drogą elektroniczną. Zamawiający może wówczas wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji lub zrezygnować z zamówienia. W przypadku rezygnacji Klient bezzwłocznie otrzyma zwrot przedpłaty na wskazane przez siebie konto bankowe.

5.

Jeżeli Klient nie dokona przelewu bankowego - przedpłaty w ciągu 5 dni roboczych wówczas zamówienie zostanie anulowane. Księgarnia internetowa nie ma obowiązku powiadamiać Klienta przed anulowaniem zamówienia z wyżej wymienionych powodów.

6.

Księgarnia internetowa nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie księgarni (patrz § 6 pkt. 2).

 

§ 7
Gwarancje, reklamacje i zwroty

1.

Księgarnia internetowa oferuje wyłącznie pełnowartościowe towary.

2.

Zamawiający ma obowiązek dokładnie sprawdzić przesyłkę w obecności pracownika poczty przed potwierdzeniem odbioru oraz zastosować się do poniższych zaleceń.

Krok 1: W przypadku stwierdzenia uszkodzenia (np. rozerwanie opakowania, wgniecenie, zalanie), należy odmówić odebrania przesyłki z pisemnym podaniem przyczyny.

Krok 2: W przypadku nie stwierdzenia uszkodzenia opakowania przesyłki, należy rozpakować ją w obecności pracownika poczty.

Krok 3: W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wewnątrz przesyłki, należy sporządzić protokół w obecności pracownika poczty, a następnie powiadomić o tym fakcie obsługę księgarni internetowej.

Księgarnia internetowa nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje niedopełnienia powyższych zaleceń i wówczas Klientowi nie przysługuje prawo wymiany towaru.

3.

Klient zobowiązany jest do zgłoszenia niezgodności w odebranym towarze (braku lub uszkodzenia) oraz braku faktury Vat w przesyłce telefonicznie, lub drogą elektroniczną, najpóźniej 3-go dnia roboczego licząc od dnia jej otrzymania.

4.

W przypadku stwierdzenia wady w dostarczonym towarze, Klient ma prawo do wymiany towaru na wolny od wad. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z przyczyn leżących po stronie Klienta np.: nieprawidłowe rozpakowanie paczki, uszkodzenia mechaniczne, użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem.

5.

Reklamowany towar należy odesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na własny koszt, po uprzednim skontaktowaniu się z obsługą księgarni internetowej (e-mail:kontakt@wszystkieksiazki.pl, tel. 022 823-89-18, 022 668-41-79 w godzinach pracy księgarni podanych na stronie,).
Księgarnia internetowa nie odbiera przesyłek pobraniowych od Klientów.

6.

Warunkiem przyjęcia zwrotu towaru jest dostarczenie go w nienaruszonym stanie z kserokopią faktury zakupu.

7.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji (7 dni roboczych), Klient otrzymuje przesyłkę z towarem wolnym od wad na koszt księgarni internetowej. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, Klient otrzymuje zwrot kwoty zapłaconej za reklamowany towar i zwrot kosztów odesłania towaru przez Klienta. Zwroty pieniężne dokonywane są w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania od Klienta podpisanej faktury korygującej.

8.

W przypadku bezzasadnego odesłania towaru, Klient otrzyma jego zwrot po opłaceniu przelewem bankowym - przedpłatą kosztów ponownej przesyłki zgodnych z § 4 pkt. 1.

9.

1) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez opłat (za wyjątkiem potencjalnych kosztów wspomnianych w punktach 2) - 5) oraz ustawowych wykluczeń wymienionych w punkcie 4 ) w ciągu czternastu dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy, np. pocztą zwykłą lub emailem (na dane teleadresowe dostępne na stronie sklepu). W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

2)  Sklep zwróci niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy) konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

3) Konsument ma obowiązek niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy) zwrócić towar do Sklepu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze towar. Konsument sam wybiera najdogodniejszy sposób zwrotu towaru, m.in. może go przesłać pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (czyli koszt odesłania towaru do Sklepu). Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

4) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. Przekroczenie powyższych granic nie powoduje jednak, że odstąpienie od umowy jest nieskuteczne.

5) Zgodnie z ustawą prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sklep nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sklep do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
UWAGA! Koszty dostawy i odesłania towaru nie podlegają zwrotowi. Paczki pobraniowe z opłatą na adresata nie będą przyjmowane.

10.

Nie przyjmujemy zwrotu towarów sprowadzonych i wykonywanych na specjalne zamówienie Klienta.

§ 8
Postanowienia końcowe

1.

Zawartość księgarni internetowej nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących aktów prawnych.

3.

Ewentualne spory między Klientem a księgarnią internetowa będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, w innym przypadku przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby księgarni internetowej.

4.

Księgarnia internetowa nie gwarantuje, że publikowane opisy nie zawierają braków lub błędów. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt ze sprzedawcą przed podjęciem decyzji o zakupie, ponieważ ewentualne pomyłki w opisach lub zdjęciach nie stanowią podstawy do roszczeń.

5.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.10.2019 .

Księgarnia internetowa zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Akademicka.Com

 

Życzymy udanych zakupów

Załoga Księgarni WszystkieKsiazki.pl spółka z o.o. s.k.