Kategorie

Współczesne przestrzenie pracy


  • W magazynie: 1 szt.
  • Dostępność: Jest
  • Producent: Wydawnictwo DIFIN
  • Cena: 39,00 zł
  • Poleć produkt

Rychlicka-Maraszek Katarzyna (red....
ISBN: 978-83-8085-337-9
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 138
Oprawa: miękka

Książka przedstawia różne podejścia do przestrzeni pracy, rozumianej nie tylko jako terytorium, miejsce pracy, ale jako przestrzeń społeczna, w której przebiega proces konstruowania i rekonstruowania tożsamości, ról społecznych, wytwarzania i modelowania narracji zawodowych, praktyk nadawania sensu aktywności zawodowej. Autorzy za pomocą różnych metod i technik badawczych (wywiad biograficzny, autoetnografia, wywiady narracyjne, analiza dyskursu) wskazują pięć różnych, ważnych z perspektywy przemian modernizacyjnych, przestrzeni pracy. Są to korporacje, spółdzielnie socjalne, migranci, pracownicy naukowi i organizacje pozarządowe. Przedstawiono najciekawsze i najlepiej ukazujące kierunki przemian pracy środowiska tj. praca wysoko waloryzowana(korporacje), praca symboliczna(naukowcy), „underpraca” (migranci), praca „pomiędzy” (spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe).