Kategorie

Współczesne uwarunkowania i wzory procesów resocjalizacji, reintegracji, inkluzji


  • W magazynie: 1 szt.
  • Dostępność: Jest
  • Producent: Wydawnictwa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  • Cena: 59,00 zł
  • Poleć produkt
Autor: Marzec-Holka Katarzyna, Mirosław-Nawrocka Katarzyna, Moleda Joanna
ISBN: 978-83-62828-74-6
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 616
Oprawa: Miękka
Dodatki:

Książka pod redakcją Krystyny Marzec-Holki, Katarzyny Mirosław-Nawrockiej i Joanny Moledy jest zbiorem studiów teoretycznych, badań empirycznych, analiz krytycznych, ekspertyz i rozwiązań metodycznych. Wielu autorów, reprezentantów wszystkich polskich ośrodków akademickich, wyraziło chęć podjęcia dyskursu na temat współczesnych uwarunkowań i wzorów procesów resocjalizacji, reintegracji, inkluzji społecznej z perspektywy teorii oraz praktyki. Publikacja ma zatem charakter interdyscyplinarny, w dyskursie bowiem uczestniczą prawnicy, reprezentanci szeroko rozumianych nauk o wychowaniu – pedagogiki i jej subdyscyplin: pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagogiki społecznej, pedagogiki penitencjarnej, pracy socjalnej, filozofii, psychologii, socjologii, kryminologii oraz katolickiej nauki kościelnej.

  • wybrane problemy postępowania diagnostycznego i resocjalizacyjnego
  • resocjalizacja, reintegracja, inkluzja społeczna – teoria i praktyka
  • alternatywne formy resocjalizacji
  • profilaktyka społeczna
  • patologia i marginalizacja społeczna

Publikacja przydatna zarówno w dydaktyce akademickiej, dla studentów resocjalizacji, pedagogiki, psychologii, socjologii i innych nauk społecznych, jak i dla osób zawodowo zajmujących się resocjalizacją.
Zeszyty naukowe Forum Młodych Pedagogów. Zeszyt 20. O poszukiwaniu, poznawaniu i tworzeniu samego siebie. Perspektywa teoretyczna i empiryczna
30,00 zł
ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE SZANSĄ NA SAMODZIELNOŚĆ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
30,00 zł
ZASOBY OSOBISTE A OCZEKIWANIA ZDROWOTNE POLSKICH SENIORÓW
35,00 zł
Zaburzenia behawioralne i emocjonalne oraz ich korelaty u osób dorosłych z lekką niepełnosprawnością intelektualną
42,00 zł
Wyzwania współczesnej edukacji przedszkolnej
29,00 zł
Wybrane problemy demokracji i podmiotowości.
28,00 zł