Kategorie

WYPALENIE ZAWODOWE Źródła mechanizmy zapobieganie


  • W magazynie: 1 szt.
  • Dostępność: Jest
  • Producent: Wydawnictwo Harmonia
  • Cena: 36,00 zł
  • Poleć produkt

Autor: Mańkowska Beata
ISBN: 978-83-7744-092-6
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 280
Oprawa:miękka


WYPALENIE ZAWODOWE

Źródła, mechanizmy, zapobieganie


Trafna diagnoza wypalenia zawodowego, oparta na rzetelnym zrozumieniu jego istoty oraz determinant, zwiększa szansę skutecznej profilaktyki na wszystkich jej poziomach. Póki jednak sama istota wypalenia i mechanizmy jego rozwoju nie zostaną w pełni poznane, a spór wokół rozumienia pojęcia i postępujących objawów tego procesu nie zostanie rozstrzygnięty, trudno będzie wspierać osoby doświadczające wypalenia, a jeszcze trudniej – zapobiegać mu. Niniejsze opracowanie stanowi próbę ukazania z jednej strony aktualnego stanu wiedzy o wypaleniu zawodowym, szczególnie zaś podkreślenia obszarów zgodnych oraz różniących badaczy, z drugiej strony zmierza do pełniejszego wyjaśnienia zjawiska, przedstawiając istotne mechanizmy, na mocy których dochodzi do jego rozwoju.