Kategorie

ZASOBY OSOBISTE A OCZEKIWANIA ZDROWOTNE POLSKICH SENIORÓW


  • W magazynie: 1 szt.
  • Dostępność: Jest
  • Producent: Wydawnictwa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  • Cena: 35,00 zł
  • Poleć produkt

Autor: Ziomek-Michalak Katarzyna
ISBN:
Rok wydania:
Liczba stron:


ZASOBY OSOBISTE A OCZEKIWANIA ZDROWOTNE POLSKICH SENIORÓW

OPIS:
Katarzyna Ziomek-Michalak – adiunkt w Zakładzie Polityki Społecznej i Pracy Socjalnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie w 2011 r. uzyskała stopień doktora w zakresie nauk humanistycznych. Studiowała teacher training w PABO Arnhem en Nijmegen (Holandia), stypendystka Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: aktywności w kontekście wychowawczym i edukacyjnym, andragogiki, gerontologii, procesu starzenia się i starości w myśl teorii gerotranscendencji, animacji społecznej. Współautorka projektów naukowych, a także animacyjnych i edukacyjnych; metodą projektu pracuje od 2001 roku. Autorka wielu artykułów naukowych. Uważna obserwatorka procesów społecznych, entuzjastka życia, impresjonizmu, secesji i muzyki. Prywatnie żona i mama dwójki dzieci.

Monografia dr Katarzyny Ziomek-Michalak dobrze wpisuje się w tę problematykę jaką jest zdrowie i styl życia w starości. Publikacja wzbogaci wiedzę o osobach w tej fazie życia, o ich oczekiwaniach, ale i zasobach osobistych jakimi dysponują. Analiza porównawcza dotycząca zdrowia i zasobów osób starszych zrzeszonych i nie zrzeszonych w strukturach Uniwersytetów Trzeciego Wieku dostarcza interesujących informacji, szczególnie w odniesieniu do roli i znaczenia UTW w życiu jego słuchaczy. […] chcę podkreślić, że spojrzenie na problem z punktu widzenia empirycznego i w ujęciu porównawczym zasługuje na docenienie. Jest to materiał interesujący, który […] wzbogaci polską literaturę z zakresu gerontologii. Poza poznawczą wartością pracy chcę podkreślić także jej społeczną użyteczność. […] Opublikowanie książki będzie z korzyścią nie tylko dla środowiska naukowego pedagogów, ale także dla innych środowisk naukowych, studentów, słuchaczy UTW oraz wszystkich tych osób, które są zainteresowane problemami polskich seniorów.

Z recenzji dr hab. Małgorzaty Halickiej, prof. Uniwersytetu w Białymstoku

Podjęte w opracowaniu zagadnienia są ważkie i bardzo aktualne. Problemy i konsekwencje starzenia się polskiego społeczeństwa, kurczenie się zasobów opiekuńczych rodziny i tym samym potencjału wsparcia społecznego udzielanego seniorom są przedmiotem publicznej debaty i bieżącej krajowej polityki społecznej. Gerontologia krytyczna podnosi wątek, że z przyczyn ekonomicznych na starzejące się osoby nałożony został obowiązek przejęcia odpowiedzialności za styl i jakość osobistego starzenia się. […] Książka traktuje właśnie o zdrowiu i o uwarunkowaniach oczekiwań zdrowotnych osób w podeszłym i starym wieku. Przeczytałam ją z zainteresowaniem. Lekturę rekomenduję studentom różnych kierunków i specjalności – osobom przygotowującym się do pracy z seniorami i na ich rzecz, kadrom gerontologicznym, politykom społecznym i wszystkim zainteresowanym problemem osobom.

Z recenzji dr hab. Zofii Szaroty, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Zdrowie i choroba Funkcjonowanie psychospołeczne i zawodowe
36,00 zł
Zdrowa rozmowa Sztuka komunikacji z osobami u kresu życia i ich opiekunami
39,90 zł
ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE SZANSĄ NA SAMODZIELNOŚĆ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
30,00 zł
Zarządzanie innowacjami społecznymi Trendy, perspektywy, wyzwania
40,00 zł
Włączenie cyfrowe droga do reintegracji społecznej
37,00 zł
Wyobraźnia - uskrzydlanie Fantazji Program ochrony pamięci cz III
18,50 zł
20,00 zł