Kategorie

ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE SZANSĄ NA SAMODZIELNOŚĆ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ


  • W magazynie: 1 szt.
  • Dostępność: Jest
  • Producent: Wydawnictwa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  • Cena: 30,00 zł
  • Poleć produkt

Autor: Trochimiak Barbara, Wolan-Nowakowska Mariola (red.)
ISBN: 978-83-64953-66-8
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 198


ZATRUDNIANIE WSPOMAGANE SZANSĄ NA SAMODZIELNOŚĆ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

OPIS:
Publikacja podejmuje ważną tematykę zatrudnienia wspomaganego osób z niepełnosprawnością. Poznawcze skupienie się na tej problematyce zasługuje na podkreślenie i uwagę, tym bardziej, że praca wprowadza w niezbyt często jeszcze podejmowane obszary rozważań dotyczące takiej formy zatrudnienia. Tytuł pracy wyznacza kierunek tematyczny podejmowanych zagadnień. Występowanie niepełnosprawności w znaczący sposób ogranicza szansę na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia, a niektóre psychospołeczne czynniki mogą determinować kwestię aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością [...].

Problematykę poruszoną w publikacji należy uznać za szczególnie ważną, zwłaszcza w dobie przemian systemu niesienia pomocy osobom z niepełnosprawnością. Sądzę, że mimo pojawiających się wcześniej w polskiej literaturze przedmiotu opracowań, omawiających w pewnym zakresie niektóre z wymienionych zagadnień, tak zaproponowane ujęcie w prezentowanym zbiorze jest w pełni uzasadnione. Większość zamieszczonych w publikacji artykułów odznacza się nowatorstwem i wysokim poziomem refleksji nad rolą pracy i zatrudnieniem wspomaganym osób z niepełnosprawnością.

Z recenzji dr hab., prof. APS Bernadety Szczupał

Zdrowie i choroba Funkcjonowanie psychospołeczne i zawodowe
36,00 zł
Zdrowa rozmowa Sztuka komunikacji z osobami u kresu życia i ich opiekunami
39,90 zł
ZASOBY OSOBISTE A OCZEKIWANIA ZDROWOTNE POLSKICH SENIORÓW
35,00 zł
Zarządzanie innowacjami społecznymi Trendy, perspektywy, wyzwania
40,00 zł
Włączenie cyfrowe droga do reintegracji społecznej
37,00 zł
Wyobraźnia - uskrzydlanie Fantazji Program ochrony pamięci cz III
18,50 zł
20,00 zł