Kategorie

Zeszyty naukowe Forum Młodych Pedagogów. Zeszyt 20. O poszukiwaniu, poznawaniu i tworzeniu samego siebie. Perspektywa teoretyczna i empiryczna


  • W magazynie: 1 szt.
  • Dostępność: Jest
  • Producent: Wydawnictwa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  • Cena: 30,00 zł
  • Poleć produkt
Autor: Krasuska-Betiuk M., Jabłonowska M., Galanciak S. (red.)
ISBN: 978-83-64953-39-2
Liczba stron: 278
Rok wydania: 2016
Oprawa: miękkaSPIS TREŚCI
Od redakcji
 .........................................................
        9
Słowo od dr Małgorzaty Cackowskiej, redaktora pierwszego
Zeszytu Forum Młodych
Pedagogów
 ..........................................................
       17
CZĘŚĆ I
PODMIOTOWY WYMIAR TWORZENIA SAMEGO SIEBIE
Zofia Okraj
O tworzeniu samego siebie w perspektywie teorii psychotransgresjonizmu
......
       21
Zofia Remiszewska
Między danym a zadanym – różne konteksty widzenia siebie
................
       31
Anna Wojtas
Moja góralska swoistość jako drogowskaz wyborów życiowych
 ..............
      39
Barbara Biskup
Aby własny kamień móc ociosać. System filozoficzny masonerii na drodze do
poznania siebie i dążenia do doskonałości
...............................
      47
Zuzanna Zbróg
Poznawanie samego siebie podczas zbiorowego pisania biografii (z teorią
reprezentacji społecznych w tle)
.......................................
       55
Przemysław Paweł Grzybowski
Od szpitala wariatów po rewolucję miłości. Patch Adams odbudowuje świat –
własny i innych
...................................................
      64
Marta Trusewicz-Pasikowska
Potrzeba samowychowania religijnego w dobie ponowoczesności
.............
      77
CZĘŚĆ II
TALENT I SZTUKA – ŹRÓDŁA INSPIRACJI DO PRACY NAD SOBĄ
Iwona Murawska, Aleksander Cywiński
Spajając na nowo to, co rozbite – dezintegracja pozytywna w sferze uzdolnień
artystycznych a trudny proces samokształcenia
...........................
      89
Spis treści
6
Alicja Tupieka-Buszmak
Uliczni muzycy w poszukiwaniu własnej drogi życia. Analiza podwójnego studium
przypadku
.......................................................
     101
Katarzyna Maliszewska
A ja – piszę wiersze – kwiatem... – autokreacyjne źródła pracy teatralnej
.......
     118
Jerzy Norbert Grzegorek
Somaestetyczne konteksty tańca współczesnego, czyli o trudnej sztuce tworzenia
siebie przez taniec
 .................................................
    126
Ewelina Wesołek
Prosta samotworzenia, czyli kilka zdarzeń od kropki do lasu. Metafora ażurowej
przestrzeni a proces tworzenia siebie
...................................
    139
Magdalena Ostolska
O sztuce odkrywania siebie w działaniach teatralnych
 .....................
     147
CZĘŚĆ III
MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA PODEJMOWANIA PRACY NAD SOBĄ
W PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ
Jolanta Sajdera
Wątki autokreacji w doświadczeniach właścicielek niepublicznych placówek
oświatowych
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     159
Alicja Korzeniecka-Bondar
Rwący nurt codzienności szkolnej – o (nie)możności nauczycieli zadawania pytań
o siebie samego
 ...................................................
     167
Małgorzata Zalewska-Bujak
Wątki nieobecne pracy nad sobą w nauczycielskich opowieściach o „byciu
nauczycielem”
....................................................
     179
Justyna Miko-Giedyk
Wdrażanie uczniów do „pracy nad sobą” – w świetle analizy szkolnych programów
wychowawczych
 ..................................................
     187
Małgorzata Anna Kućko
Rozwój samowiedzy studentów jako wyzwanie dla edukacji wyższej
 ..........
     197
Katarzyna Korbecka, Małgorzata Jabłonowska
Poszukiwanie źródeł motywacji pedagogów szkolnych do podejmowania
doskonalenia zawodowego w obszarze pracy z uczniami zdolnymi
............
    204
Zuzanna Sury
Ewaluacja w szkole jako droga nauczycieli do pracy nad sobą?
 ...............
     215
Izabela Mikołajewska
Refleksje na marginesie „O trudnej sztuce tworzenia samego siebie” Marii
Dudzikowej po trzydziestu latach
.....................................
    229
Spis treści
7
VARIA
Marta Krasuska-Betiuk
Sprawozdanie z XXIX LSMP
O poszukiwaniu, poznawaniu i tworzeniu samego
siebie. Perspektywa teoretyczna i empiryczna.
 .............................
    239
Scenariusz Kabaretu Beche-co. Edycja VII
 .................................
253
Limerykofraszkojada. Edycja XI
 .........................................
     261
Informacje o autorach
 .................................................
    271
Zdjęcia
.............................................................
    275


dr hab. prof. Pedagogium WSNS Hanny Żuraw

Żywioły w literaturze dziecięcej Woda
44,90 zł
Zrozumieć dziecko z ADHD i pomóc mu
12,00 zł
15,00 zł
Zrozumieć ADHD
29,90 zł
ZMYSŁY W KOMUNIKACJI Mowa i jej uwarunkowania
28,00 zł