Kategorie

Znaczenie stylu terapeutycznego w leczeniu osób chorych na schizofrenię


  • W magazynie: 11 szt.
  • Dostępność: Jest
  • Producent: Wydawnictwa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  • Cena: 32,00 zł
  • Poleć produkt

Autor: Maryla Sawicka

Przegląd badań zaprezentowany w części teoretycznej monografii pokazał brak naszej wiedzy o tym, które z elementów kontaktuz pacjentem mają decydujące znaczenie dla efektów leczenia, radzenia sobie przez niego z chorobą i jej konsekwencjamii jego funkcjonowania społecznego.Stąd pomysł dr Sawickiej na podjęcie badań nad stylem terapeutycznym, charakteryzującym lekarzy psychiatrówi jego wpływem na efekty leczenia osób chorych na schizofrenię.Tego rodzaju badania są stosunkowo nieliczne.Częściej badani są chorzy i ich właściwości, znacznie rzadziej osobowe właściwości psychiatrów i ich znaczenie dla efektów leczenia chorych.

Z recenzji prof. dr hab. Jana Czesława Czabały